A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чутівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Центр надання соціальних послуг виконавчого комітету Чутівської селищної ради

Центр – це  комплексний заклад соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги  особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Наша адреса смт. Чутове, вул. Центральна,4, телефон (05347) 9-19-31, електронна адреса: cnsp_chutove@ukr.net


Директор Калюжна Людмила Володимирівна, телефон (05347) 9-19-31


Заступник директора Павленко Мілана Андріївна


Графік роботи Центру:

Початок роботи    - о 8.00, перерва на обід – з 12.00 до 12.45, закінчення роботи - о 17.00.  У п’ятницю робочий день - з 8.00 до 15.45, перерва на обід – з 12.00 до 12.45. Вихідні дні — субота і неділя.

У відділенні оздоровчих послуг та фізичного відновлення початок роботи -  о 8-00, перерва на обід - з 13.00 до 14.00,  закінчення роботи - в 16.42. Вихідні дні — субота і неділя

Основні цілі соціальних послуг :

 1. Профілактика складних життєвих обставин
 2. Подолання складних життєвих обставин
 3. Мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин

Умови надання соціальних  послуг

За рахунок бюджетних коштів

Перелік соціальних послуг, які надаються Центром:

- догляд вдома;

- соціальний супровід;

- соціальна профілактика;

- консультування;

- інформування;

- представництво інтересів;

- екстрене (кризове) втручання;

- посередництво (медіація);

- соціальна інтеграція та реінтеграція;

- соціальна адаптація;

- натуральна допомога;

- транспортні послуги;

- оздоровчі послуги.
 

Телефонна лінія психологічної підтримки (066) 749 15 40
 

Документи, необхідні для отримання соціальних послуг

Звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Чутівської селищної ради.

Для прийняття рішення про надання соціальних послуг до заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);  

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до
18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок
IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

Пакет документів подається до Центру надання адміністративних послуг Чутівської селищної ради.


Відділення соціальної допомоги вдома

Адреса: смт. Чутове, вул. Центральна,4 , телефон (05347) 9-19-31

Завідувач відділення Тандур Ольга Михайлівна

Послуга «догляд вдома» надається особам,   які   не   здатні до самообслуговування   у   зв’язку   з   частковою  втратою  рухової активності   (мають  III,  IV,  V  групи  рухової  активності)  та
потребують   сторонньої  допомоги,  надання  соціальних  послуг  в
домашніх  умовах  згідно  з  медичним  висновком
, а саме особам:

- похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

-з інвалідністю (які  досягли  18-річного  віку), у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатностіˮ;

-з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці).
- яким завдано  шкоди пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, (в т.ч. внутрішньо переміщеним особам, особам, які отримали поранення та/або житло яких зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, особам, якi перебували в окупації, військовослужбовцям, ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини, та  членам їхніх сімей, сім’ям загиблих, зниклих безвісти, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями III групи рухової активності - 1 - 2 рази на тиждень (за необхідності), IV групи рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби) - 2 рази на тиждень, IV групи рухової активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - 3 рази на тиждень; V групи рухової активності - 5 разів на тиждень, для осіб з когнітивними розладами при базовому рівні (від 112 до 142 балів) - потреба у відвідуванні становить 5 разів на тиждень, при задовільному рівні (від 143 до 244 балів) - 4 - 3 рази на тиждень, при доброму рівні (від 245 до 314 балів) - 3 - 2 рази на тиждень; при відмінному рівні (від 315 до 345 балів) - 1 раз на тиждень; періодично (2 рази на місяць для осіб з когнітивними розладами, для осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами - 2 - 4 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Кількість разів надання соціальної послуги догляду вдома може зменшуватись за бажанням (ініціативою) отримувача соціальної послуги.

Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

 

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають:

 

для отримувачів соціальної послуги ІІІ групи рухової активності:

 

допомогу у веденні домашнього господарства;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

 

для отримувачів соціальної послуги IV, V групи рухової активності:

 

допомогу у веденні домашнього господарства;

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);

допомогу при пересуванні по квартирі;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

навчання навичкам самообслуговування;

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

допомогу в оформленні документів, внесення платежів (для дітей з інвалідністю за потреби);

 

для отримувачів соціальної послуги з когнітивними розладами, психічними та поведінковими розладами:

 

допомогу у веденні домашнього господарства;

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

навчання навичкам самообслуговування;

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

Для осіб з когнітивними розладами зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома визначаються за результатами оцінювання навичок незалежного проживання за основними категоріями життєдіяльності, що проводиться відповідно до Картки, з урахуванням групи рухової активності.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, орієнтовний час для їх виконання

N
з/п

Назва заходу

Одиниця вимірювання

Витрати часу на надання послуги / здійснення заходу, хвилин*

1

2

3

4

I

Допомога у веденні домашнього господарства

1.1

Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів:

Один захід

 

- магазин

30 (за потреби)

- аптека

30 (за потреби)

- ринок

84 (за потреби, не більше одного разу за одне відвідування)

 

доставка гарячих обідів

Один захід

60 за потреби згідно з індивідуальним планом / графіком

1.2

Допомога у приготуванні їжі:

Один захід

 

- підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду тощо;

18 (за потреби)

- винесення сміття

8 (за потреби)

1.3

Приготування їжі

Один захід

60 (за потреби,

1 раз за відвідування)

1.4

Допомога при консервації овочів та фруктів

Разове доручення (до 2 раз в місяць в сезон)

90 (за потреби)

1.5

Косметичне прибирання житла

Один захід

22 (за потреби)

1.6

Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, доставка води з колонки;

Одне розпалювання, доставка, піднесення,

42 (за потреби)

розчищення снігу

розчищення

20 (за потреби)

1.7

Ремонт одягу (дрібний)

Разове доручення

6 (за потреби)

1.8

Оплата комунальних платежів (звірення платежів)

Одна оплата

45 (за потреби)

II

Допомога у самообслуговуванні / догляді за дитиною з інвалідністю

2.1

Вмивання, обтирання, обмивання; допомога при вмиванні, обтиранні, обмиванні

Один захід

15 (за потреби)

2.2

Вдягання, роздягання, взування; допомога при вдяганні, роздяганні, взуванні

Один захід

15 (за потреби)

2.3

Зміна натільної білизни; допомога при зміні натільної білизни

Один захід

15 (за потреби)

2.4

Зміна постільної білизни; допомога при зміні постільної білизни

Один захід

20 (за потреби)

2.5

Зміна / заміна підгузок, пелюшок

Один захід

20 (за потреби)

2.6

Купання, надання допомоги при купанні

Один захід

60 (за потреби)

2.7

Чищення зубів; допомога при чищенні зубів

Один захід

15 (2 рази на день або за потреби)

2.8

Миття голови; допомога при митті голови

Один захід

15 (за потреби)

2.9

Розчісування, допомога при розчісуванні

Один захід

10 (за потреби)

2.10

Гоління, допомога при голінні

Один захід

20 (за потреби)

2.11

Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах

Один захід

20 (за потреби)

2.12

Допомога у користуванні туалетом (подача й винесення судна з подальшою обробкою)

Один захід

20 (за потреби)

2.13

Допомога у користуванні сечо- чи калоприймачами

Один захід

40 (за потреби)

2.14

Допомога у прийнятті їжі

Один захід

30 (за потреби, 1 - 2 рази за відвідування)

2.15

Годування (для ліжкових хворих, дітей з інвалідністю)

Один захід

24 (за потреби, 1 - 2 рази за відвідування)

2.16

Допомога у виконанні реабілітаційних, лікувально-фізичних вправ (за потреби)

Один захід

45 (за потреби)

2.17

Допомога у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом

Один захід

30 (за потреби)

2.18

Допомога у написанні й прочитанні листів

Один захід

30 за потреби згідно з індивідуальним планом / графіком

III

Допомога при пересуванні в побутових умовах (по квартирі)

Один захід

15 (за потреби)

IV

Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

4.1

Виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб

Разове доручення (за потреби)

15 (за потреби)

4.2

Відвідання хворих у закладах охорони здоров'я

Разове доручення (за потреби)

84 (за потреби)

4.3

Допомога в написанні заяв, скарг, отриманні довідок, інших документів, веденні переговорів з питань отримання соціальних та інших послуг

Разове доручення (за потреби)

45 (за потреби) згідно з індивідуальним планом / графіком

4.4

Сприяння в організації консультування отримувачів соціальної послуги з питань отримання комунально-побутових, медичних, соціальних послуг, питань представлення й захисту інтересів отримувачів соціальної послуги в державних і місцевих органах влади, в установах, організаціях, підприємствах, громадських об'єднаннях

Разове доручення (за потреби)

72 (за потреби) згідно з індивідуальним планом / графіком

4.5

Сприяння в направленні до стаціонарної установи охорони здоров'я, соціального захисту населення

Разове доручення (за потреби)

20 (за потреби) згідно з індивідуальним планом / графіком

V

Навчання навичкам самообслуговування / догляду за дитиною з інвалідністю

5.1

Навчання навичкам:

 

 

вмивання, обтирання, обмивання;

Один захід (за потреби)

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом / графіком

вдягання, роздягання;

Один захід (за потреби)

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом / графіком

зміни натільної білизни;

Один захід (за потреби)

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом / графіком

зміни постільної білизни;

Один захід (за потреби)

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом / графіком

користування туалетом

Один захід (за потреби)

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом / графіком

користування гігієнічними засобами

Один захід (за потреби)

20 (за потреби) згідно з індивідуальним планом / графіком

VI

Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними

6.1

Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації (протезами, ортезами, інвалідними колясками тощо) засобами догляду і реабілітації

Один захід (за потреби)

45 (за потреби) згідно з індивідуальним планом / графіком

6.2

Навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними та іншими засобами реабілітації

Один захід (за потреби)

45 (за потреби) згідно з індивідуальним планом / графіком

VII

Психологічна підтримка

7.1

Бесіда, спілкування, читання газет, журналів, книг

Один захід (за потреби)

30 за потреби згідно з індивідуальним планом / графіком

7.2

Консультації психолога, соціального працівника з метою профілактики та контролю депресії, депресивного стану, страху й тривожності, станів шоку, розпачу, розвитку реактивного психозу, мотивації до активності тощо

Один захід (за потреби)

30 за потреби згідно з індивідуальним планом / графіком, в момент критичного випадку

7.3

Проведення заходів щодо емоційного та психологічного розвантаження

Один захід (за потреби)

60 одноразово / за потреби

7.4

Супроводження (супровід) отримувача соціальної послуги в поліклініку, на прогулянку тощо

Разове доручення

78 (за потреби)

VIII

Надання інформації з питань соціального захисту населення

8.1

Підтримка в організації консультування отримувача соціальної послуги з питань соціального захисту населення

Разове доручення

45 за потреби згідно з індивідуальним планом / графіком

8.2

Надання інформації з питань соціального захисту населення

Разове доручення

20 (за потреби)

IX

Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги

9.1

Консультування щодо отримання правової допомоги через центри безоплатної правової допомоги

Разове доручення

45 (за потреби) згідно з індивідуальним планом / графіком

9.2

Допомога у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з правової допомоги

Разове доручення

45 (за потреби) згідно з індивідуальним планом / графіком

X

Допомога в оформленні документів (оформлення субсидії на квартплату і комунальні послуги тощо)

Одне оформлення

60 (за потреби)

 


Відділення соціальної роботи

Адреса: смт. Чутове, вул. Центральна,4 , телефон (05347) 9-19-31

Завідувач відділення Ткач Оксана Володимирівна

Відділення  проводить соціальну роботу з особами/сім’ями, зокрема інформаційно-просвітницьку, соціально-профілактичну роботу, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, моніторинг надання соціальних послуг КУ «ЦНСП», соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань, бездомних осіб.

Відділення  надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

- соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- соціальний супровід сімей у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- соціальна профілактика;

- консультування;

- інформування;

- представництво інтересів;

- посередництво (медіація);

- екстрене (кризове) втручання;

- соціальна інтеграція та реінтеграція.

При Центрі працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Основними завданнями мобільної бригади є:

надання психологічної допомоги постраждалим особам;

реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;

інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;

роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання;

провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.


Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Адреса: смт. Чутове, вул. Центральна,16 , телефон (05347) 9-19-31

Завідувач відділення Баланда Наталія Володимирівна

Відділення надає соціальні послуги особам, які відповідно до результатів оцінювання індивідуальних потреб потребують натуральної допомоги, а саме особам:

-  похилого віку;

-з інвалідністю;

-з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці), якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

-які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

-внутрішньо переміщених осіб;

-дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років.
- яким завдано  шкоди пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, (в т.ч. внутрішньо переміщеним особам, особам, які отримали поранення та/або житло яких зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, особам, якi перебували в окупації, військовослужбовцям, ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини, та  членам їхніх сімей, сім’ям загиблих, зниклих безвісти, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України).

Відділення  надає послуги:

 • ремонт одягу;
 • перукарські послуги;
 • ремонт взуття;
 • скошування трави біля будинку;
 • розпилювання дров;
 • дрібний ремонт помешкань;
 • прання одягу та білизни;
 • прокат технічних та інших засобів реабілітації;
 • транспортні послуги.

   

 Транспортна послуга «Соціальне таксі» надається особам, які мають захворювання опорно-рухового апарату та інші захворювання та які пересуваються за допомогою візків, палиць, милиць, ходунків  та інших технічних засобів реабілітації, а саме:

- громадянам похилого віку;

- особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку);

- дітям з інвалідністю віком від 3 до18 років;

- хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці);

- особам, яким завдано  шкоди пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, (в т.ч. внутрішньо переміщеним особам, особам, які отримали поранення та/або житло яких зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, особам, якi перебували в окупації, військовослужбовцям, ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини, та  членам їхніх сімей, сім’ям загиблих, зниклих безвісти, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України);

- особам, які перебувають на програмному бікарбонатному гемодіалізі.

Транспортна послуга «Соціальне таксі» надається не більше 2 разів на місяць.

Особам, які перебувають на програмному бікарбонатному гемодіалізі, транспортна послуга надається з періодичністю та в час, визначеними медичним висновком (довідкою) Центру нефрології та діалізу комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

Заявки на отримання транспортної послуги „Соціальне таксі” приймаються з понеділка по четвер  з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 15.45, від громадян, визначених  п. 2 даного Положення, або їх законних представників,  громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, соціальних працівників (робітників) КУ «ЦНСП», старост, уповноважених осіб, особисто  або в телефонному режимі за  телефоном 05347 9-19-31, не пізніше, ніж за 2 робочі дні до виїзду за вказаним маршрутом. 

 Заявки приймає відповідальний працівник відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  та реєструє в журналі замовлень (додаток 1). При цьому зазначається день, час виїзду, початковий та кінцевий пункт маршруту та наявність супроводжуючої особи.

 Для  отримання транспортної послуги «Соціальне таксі», за умови, що особа знаходиться на обслуговуванні у КУ «ЦНСП», замовник послуги повинен  подати  письмову заяву, ксерокопію довідки МСЕК (за наявності) або довідки ЛКК (медичного висновку), що дає підстави для отримання транспортної послуги.

Якщо звернення громадянина в КУ «ЦНСП» відбулось вперше, крім письмової заяви та медичного висновку на отримання послуги «Соціальне таксі», оформляється пакет документів для отримання соціальних послуг у  відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

       Автотранспорт використовується для перевезення  до/з:

- лікувально-профілактичних, реабілітаційних закладів в межах Чутівської селищної ради та  в м. Полтава, Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, Полтавської медико-соціальної (експертної) комісії, Центру нефрології та діалізу комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського Полтавської обласної ради», до навчальних закладів, закладів культури, закладів, що надають соціальні послуги, центру правової допомоги, центру надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної сфери в межах Чутівської ОТГ, санаторно - оздоровчих закладів (які знаходяться на відстані не більше 150 км від місця проживання заявника);

- структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування, суду;

- авто-, залізничних вокзалів ( в смт. Чутове, смт. Скороходове та в м. Полтава);

- для участі в соціальних, культурно-масових та спортивних заходах, ( в межах області).

Перевезення не здійснюється до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів транспортної послуги.

При одночасному виклику „Соціального таксі” перевага надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних установ.

 Автотранспорт використовується виключно за призначенням. Не допускається використання автотранспорту для:

- перевезення родичів замовника послуги, у випадку супроводження останнього соціальним працівником (робітником) КУ «ЦНСП»;

- перевезення осіб, у яких  наявні інфекційні захворювання, котрі залежні від психоактивних речовин, алкоголю,  мають психічні захворювання, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку, осіб, які перебувають  на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я,  осіб, які потребують медичного нагляду та допомоги.


Відділення оздоровчих послуг та фізичного відновлення

Адреса:  смт. Чутове, вул. Полтавський шлях, 23, телефон  (05347) 9-19-31

Завідувач відділення Гладкий Анатолій Іванович

Відділення   надає  оздоровчі  послуги особам:

-  похилого віку,

- з інвалідністю  (які  досягли  18-річного  віку),

- що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці),
- яким завдано  шкоди пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, (в т.ч. внутрішньо переміщеним особам, особам, які отримали поранення та/або житло яких зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, особам, якi перебували в окупації, військовослужбовцям, ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини, та  членам їхніх сімей, сім’ям загиблих, зниклих безвісти, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України).

які мають часткове  порушення  рухової  активності,  частково  не  здатні до самообслуговування,  та  потребують   надання  оздоровчих послуг  з  метою усунення   обмежень  життєдіяльності,  запобігання  виникненню  та розвитку   можливих  захворювань  особи,  підтримки  її  здоров’я, соціальної  активності, протягом дня.


Відділення денного перебування

смт. Чутове, вул. Центральна,16 , телефон (05347) 9-19-31

Завідувач відділення Різник Лідія Павлівна

Відділення  надає послугу соціальної адаптації особам:

-  похилого віку,

- з інвалідністю  (які  досягли  18-річного  віку),
- яким завдано  шкоди пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, (в т.ч. внутрішньо переміщеним особам, особам, які отримали поранення та/або житло яких зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, особам, якi перебували в окупації, військовослужбовцям, ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини, та  членам їхніх сімей, сім’ям загиблих, зниклих безвісти, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України).

  які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування, не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримки соціальної незалежності, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку, відновлення знань, вмінь і навичок щодо орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві.

Крім  того, відділення  може надавати такі соціальні послуги:

 - консультування;

 -представництво інтересів;

 -інформування.

Ми завжди до ваших послуг!

Наша робота

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь