A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чутівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Порядок влаштування громадян в iнтернатні заклади

 У системі соціального захисту населення Полтавської області функціонує 14 будинків – інтернатів, з них 8 психоневрологічних, 2 дитячих, 4 загального типу, в тому числі 1 пансіонат, для постійного проживання людей похилого віку, ociб та дітей з інвалідністю, якi за станом здоров'я потребують стороннього догляду.

Порядок влаштування громадян в iнтернатні заклади/установи (пансіонат) системи соціального захисту населення визначено Законом України від 17 cічня 2019 року №2671-VIII «Про cоціальні послуги»; Типовим положенням про будинок-інтернат для громадян похилого віку та oci6 з інвалідністю, затвердженим постановою Кабінету Miністрів України від 02.09.2020 №772; Типовим положенням про психоневрологічний інтернат, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №957; Типовим положенням про дитячий будинок-інтернат, затвердженим постановою Кабінету Miністрів України від 14.12.2016 №978; Порядком організації надання соціальних послуг, затвердженим постановою Кабнету Miністрів України від 21.06.2020№587 та Порядком надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на пcuxічні розлади, затвердженим постановою Кабінету Miністрів України від 26.12.2019 №576 (в редакції постанови Кабінету Miністрів України 28 жовтня 2021 р. №1113).

Bідповідно до Закону України «Про cоціальні послуги», cоціальні послуги надаються отримувачам:

• за рахунок бюджетних коштів,

    • з установленням диференційованої плати залежно доходу отримувача соціальних послуг;

• за рахунок отримувача соціальних послуг або тpeтix oci6.

Надавачі соціальних послуг державного та комунального секторів надають cоціальні послуги:

За рахунок бюджетних коштів:

 а) незалежно від  доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 цього Закону, особам, яким завдано шкоди пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, - всі соціальні послуги;

іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1 цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

 Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої платичи за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб обчислюється шляхом ділення на 3 загальної суми сукупного доходу сім’ї за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення, якщо інше не передбачено законодавством:

Середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї.

Обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг, проводиться з дотриманням вимог Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу ciм'ї для надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства cоціальної політики України від 17 травня 2022 року №150 та постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг».

Тип рекомендованого інтернатного закладу, необхідність стороннього догляду, відсутність чи наявність медичних показань/протипоказань для влаштування в будинок-інтернат визначаються лікарсько-консультативною комісією на підставі результатів медичного обстеження особи.

Путівка на влаштування в будинок-інтернат видається Департаментом соціального захисту населення обласної військової адміністрації на підставі письмової заяви особи/законного представника, яка виявила бажання влаштуватися до будинку-інтернату та клопотання про надання соціальних послуг разом з відповідними документами , сформованими за місцем фактичного проживання/перебування особи.

Пакет документів на влаштування в будинок-інтернат подається в ЦНАП за адресою смт. Чутове, пл. Перемоги,4 або в старостат за місцем проживання.

 

Перелік документів необхідних для  оформлення путівки будинок-інтернат загального типу

 

      - письмова заява особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в будинку-інтернаті; 

- завірена копія паспорту;

- медична картка про стан здоров’я  з завіреними результатами оглядів лікарів, флюорографічного та лабораторних обстежень;

- висновок лікарської комісії (ЛКК) про необхідність стороннього догляду, відсутність медичних протипоказань для влаштування в будинок-інтернат, зазначенням рекомендованого типу будинку-інтернату;

- довідка  про   вид  і  розмір призначеної  пенсії (соціальної допомоги);

- довідка про склад сім’ї;

- довідка МСЕК про інвалідність - для осіб з інвалідністю;  для осіб, яким встановлена чи підтверджена група інвалідності після жовтня 2007 року – індивідуальна програма реабілітації інваліда;

- копія довідки для направлення особи з інвалідністю до інтернату (за наявності інвалідності);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- копія документу, що засвідчує право на пільги (для ветеранів війни, праці та осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС);

- акт оцінки потреб сім’ї/особи та висновок оцінки потреб сім’ї/особи;

- розрахунок середньомісячного сукупного доходу особи

  (крім осіб з інвалідністю І групи);

- декларація про доходи та майновий стан особи, яка потребує надання соціальних послуг   (крім осіб з інвалідністю І групи);

- інформація щодо неукладення  договору довічного утримання та спадкового договору;

- копія декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;

- інформація про щеплення від кору;

- дві фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.

 

 

Перелік документів для влаштування до психоневрологічного інтернату

 

 • письмова заява особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в будинкуінтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до будинкуінтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
 • рішення органу опіки та піклування про влаштування до будинкуінтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);
 • паспорт особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в будинокінтернат;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків.
 • медична карта з висновком лікарськоконсультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживання/перебування в будинку-інтернаті;
 • довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги;
 • довідка про склад сім'ї;
 • довідка до акта огляду медикосоціальною експертною комісією МСЕК (за наявності інвалідності);
 • довідка для направлення особи з інвалідністю до будинкуінтернату №157 (за наявності інвалідності);
 • індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (за наявності інвалідності);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинкуінтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинкуінтернату (за наявності опікуна або піклувальника);
 • копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинкуінтернату (за наявності опікуна або піклувальника);
 • пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 • три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.
 • декларація про доходи та майновий стан особи, яка потребує надання соціальних послуг (крім осіб з інвалідністю І групи);;
 • висновок лікарської комісії за участю лікаряпсихіатра про необхідність влаштування в психоневрологічний інтернат;
 • акт оцінки потреб сім’ї/особи та висновок оцінки потреб сім’ї/особи;
 • розрахунок середньомісячного сукупного доходу особи  (крім осіб з інвалідністю І групи);
 • інформація відповідно п.22 Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. №576 ( зі змінами):
 • щодо надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних послуг фізичною особою, якій призначено компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, щомісячну компенсаційну виплату на догляд за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку, в установленому законодавством порядку;
 • щодо надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних послуг іншій особі та отримання щомісячної компенсаційної виплати на догляд за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку, в установленому законодавством порядку;

- укладення особою з інвалідністю, особою похилого віку договору довічного утримання (догляду);

 • копія декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
 • інформація про щеплення від кору.

 

Документи для влаштування в дитячий будинок-інтернат

 

Влаштування дитини з інвалідністю до будинку-інтернату здійснюється на період, що не перевищує одного року, згідно з путівкою, виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення (у разі влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, згідно з путівкою, виданою службою у справах дітей облдержадміністрації за погодженням із Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації)  на підставі:

 

1) заяви батьків, опікунів/піклувальників, інших законних представників, керівника установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття дитини з інвалідністю до будинку-інтернату та рішення органу опіки та піклування;

2) свідоцтва про народження або паспорта (за наявності);

3) реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників та офіційно повідомили про це  відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

4) відомостей про батьків, інших законних представників, родичів   дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

5) медичної довідки про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з епідеміологічними хворими), що дійсна протягом трьох днів;

6) виписки з медичної  документації за формою №112/0 «Історія розвитку дитини», затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;

- висновок лікарсько – консультативної комісії за участю дитячого лікаря – психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в Будинку – інтернаті;

-       медична карта (встановленого зразка);

7) висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, виданого інклюзивно-ресурсним центром (за наявності);

8) індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю за  формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;

9) психолого-педагогічної характеристики (у разі переведення з будинку дитини, навчального закладу, тощо);

10) пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

11) довідки про розмір призначеної пенсії та/або державної соціальної допомоги, виданої уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради, аліментів (за умови призначення);

12) документа про освіту дитини з інвалідністю, інформації з закладів освіти (за наявності);

13) трьох фотокарток розміром 3x4 см;

14) копії ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунку в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

15) копій паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки);

16) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (за наявності).

 

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, крім зазначених документів, додатково подають:

копії рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до будинку-інтернату та/або рішення про встановлення опіки чи піклування над нею;

копії рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

копії документа, що підтверджує право власності дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на нерухомість (за наявності);

опису майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

копії рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);

документа, що підтверджує взяття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності житла);

копії обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь