A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чутівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Соціальні послуги: що це та як їх отримати?

У будь-якої людини чи родини можуть трапитися прикрі обставини, які погіршують якість життя, позбавляють здоров’я, заважають нормальному розвитку та діяльності. Часто їх не виходить подолати самостійно.
 

Ці обставини можуть бути зумовлені такими чинниками, як невиліковна хвороба, інвалідність, безробіття, похилий вік чи шкода, завдана конфліктом та тимчасовою окупацією. В українському законодавстві це називається складними життєвими обставинами.

У свою чергу, соціальні послуги – це дії, які спрямовані на подолання таких складних життєвих обставин (соціальна підтримка), мінімізацію їх наслідків (соціальне обслуговування) та на профілактику (соціальна профілактика).

Куди звертатися жителям Чутівської громади за отриманням соціальних послуг?

До  Центру надання адміністративних послуг за адресою смт. Чутове, площа Перемоги,4, телефон 05347 91194, жителям старостинських округів – в старостат за місцем проживання.

Перелік необхідних документів

Для надання соціальних послуг подається заява особи, законного представника, повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв'язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях).

Під час подання заяви пред'являються:

громадянином України - паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон / тимчасове посвідчення громадянина України / е-паспорт громадянина України / е-паспорт громадянина України для виїзду за кордон/е-документ, посвідчення про взяття на облік бездомної особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики; для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту / посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України.

До заяви додаються такі документи/копії (якщо викладених у них відомостей немає в державних електронних інформаційних ресурсах):

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської ради (для осіб з інвалідністю);

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", або довідка для отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської ради, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дитини з інвалідністю);

копія виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (за наявності);

висновок про стан здоров'я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою, затвердженою МОЗ (для соціальних послуг, які надаються стаціонарно, напівстаціонарно, крім соціальної послуги з надання притулку) (крім соціальних послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово);

копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя (за наявності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

рішення органу опіки та піклування про надання соціальних послуг (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв'язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях);

копія документа, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв'язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях), з пред'явленням оригіналу;

копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників);

акт оцінки потреб сім'ї/особи (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи, у разі перебування особи/сім'ї у надавача - його соціальним працівником;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності). У разі технічної можливості копія зазначеної довідки подається в електронній формі з використанням мобільного додатка "Портал Дія";

копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби).

Підставою для розгляду питання про надання соціальних послуг є повідомлення суб'єкта та/або акт оцінки потреб сім'ї/особи, складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи (у разі перебування особи у надавача - його соціальним працівником), звернення, повідомлення інших осіб в інтересах особи, рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, подані за результатами розгляду матеріалів про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

 Для осіб, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання в інтернатній установі (інтернатному закладі) системи соціального захисту населення (далі - інтернатний заклад), крім зазначених вище документів, подаються у паперовій формі такі документи/копії:

копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності), з пред'явленням оригіналу;

декларація про доходи та майновий стан осіб (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри.

Термін прийняття рішення про надання або відмову у наданні соціальних послуг

Протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви відповідно до отриманих документів (даних) та з урахуванням результатів оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах  відділ соціального захисту населення виконавчого комітету  Чутівської селищної ради (уповноважений орган) приймає рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг, що видається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Про прийняте рішення особа, її законний представник, уповноважена особа органу опіки та піклування інформується уповноваженим органом не пізніше ніж через три робочих дні з дати його прийняття шляхом надання (надсилання) повідомлення про надання / відмову в наданні соціальних послуг у паперовій або електронній формі. У повідомленні про надання / відмову в наданні соціальних послуг обов'язково зазначаються підстави відмови.

Види соціальних послуг, які надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг виконавчого комітету Чутівської селищної ради»

1.Догляд вдомадопомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів

Для кого ця послуга?

Для осіб,   які   не   здатні до самообслуговування   у   зв’язку   з   частковою  втратою  рухової активності   (мають  III,  IV,  V  групи  рухової  активності)  та потребують   сторонньої  допомоги,  надання  соціальних  послуг  в
домашніх  умовах  згідно  з  медичним  висновком
, а саме особам:

- похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

-з інвалідністю (які  досягли  18-річного  віку), у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатностіˮ;

-з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

 

2.Соціальний супровід:

2.1.Соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах - консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка

Для кого ця послуга?

Для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2.2. Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування - допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім'ї, у тому числі і до самостійного життя

Для кого ця послуга?

Для сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

 

3.Соціальна профілактика - організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення.

Для кого ця послуга?

Для вразливих груп населення;
осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
.

4.Консультування - допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку

Для кого ця послуга?

Для осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

5.Інформування - надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг.

Для кого ця послуга?

Для вразливих групп населення;
осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
.

 

6.Представництво інтересів - ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації

Для кого ця послуга?

Для осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

7.Екстрене (кризове) втручання - перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо.

Для кого ця послуга?

Для осіб, постраждалих від домашнього насильства;
осіб, постраждалих від торгівлі людьми;
осіб, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

 

8.Посередництво (медіація) - допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв'язання конфлікту.

Для кого ця послуга?

Для осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

9.Соціальна інтеграція та реінтеграція - допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; сприяння в отриманні послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв'язків із національно-культурними організаціями співвітчизників

Для кого ця послуга?

Для внутрішньо переміщених осіб;
осіб, постраждалих від торгівлі людьми;
бездомних осіб;
біженців;
шукачів притулку;
національних меншин;
дітей та осіб, які перебувають / перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах.

 

10.Соціальна адаптація - навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги

Для кого ця послуга?

Для осіб похилого віку;
осіб з інвалідністю
( які досягли 18 – річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування.

 

11.Натуральна допомога - ремонт одягу та/або взуття; перукарські послуги; прання білизни та одягу; дрібні ремонтні роботи, косіння трави біля будинку,  розпилювання дров; прокат технічних засобів реабілітації.

Для кого ця послуга?

Для осіб:

похилого віку;

з інвалідністю;

з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці), якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

внутрішньо переміщених осіб;

дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років;

прийомних батьків в прийомних сімях, батьків-вихователів в дитячих будинках сімейного типу.

 

12.Транспортні послуги - перевезення осіб з числа маломобільних груп населення з використанням спеціального транспортного засобу (мікроавтобуса),  послуга для осіб, які з об'єктивних (обґрунтованих) причин не можуть скористатись громадським транспортом, щоб дістатись до закладу, який надає соціальні, адміністративні послуги медичну допомогу, здійснює реабілітацію

Для кого ця послуга?

Для осіб похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), дітей з інвалідністю віком від 3 до18 років, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які мають захворювання опорно-рухового апарату та інші захворювання та які пересуваються за допомогою візків, палиць, милиць, ходунків  та інших технічних засобів реабілітації, крім осіб, які:

- мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілі, в тому числі отримані через органи соціального захисту населення, на території Чутівської громади;

- мають інвалідність унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

-  перебувають  на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я.

 

13.Оздоровчі послуги – послуги спрямовані на усунення   обмежень  життєдіяльності,  запобігання  виникненню  та розвитку   можливих  захворювань  особи,  підтримки  її  здоров’я, соціальної  активності.

Для кого ця послуга?

Для осіб похилого віку, осіб з інвалідністю  (які  досягли  18-річного  віку), осіб, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці), які мають часткове  порушення  рухової  активності,  частково  не  здатні до самообслуговування.

 

Умови надання соціальних послуг  в Центрі:

За рахунок бюджетних коштів.

 

Нормативна база:

Закон України «Про соціальні послуги»;

Постанова КМУ від  01.06.2020 № 587 « Про організацію надання соціальних послуг» (зі змінами).

 

За додатковою інформацією звертайтеся:

  • Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Чутівської селищної ради, смт. Чутове , вул. Центральна ,4, каб №6, телефон 05347 91106;
  • Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг виконавчого комітету Чутівської селищної ради» смт. Чутове , вул. Центральна ,4, каб №7, телефон 05347 91931.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь